W związku z pandemią koronawirusa "Zużycie energii cieplnej" (c.o.) będzie dostępne na stronie SM w plikach .pdf w dziale: Dokumenty: Do pobrania / Ciepłownia.

Karteczki, które były wcześniej wywieszone na tablicach informacyjnych na klatkach, nie będą roznoszone.