Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie wybranej na kadencję 2020 - 2023

 

 Prezydium Rady Nadzorczej

Frize Halina

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Kocerka Bernard

Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Zemirek Remigiusz

Sekretarz Rady Nadzorczej

Wołoszyn Alfreda

Przewodnicząca Komisji Rewizyjno-Finansowej

Milejski Ryszard

Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju i Gospodarki Zasobami

Mieszkaniowymi

 

Komisja Rewizyjno-Finansowa

Wołoszyn Alfreda

Przewodnicząca Komisji Rewizyjno-Finansowej

Czajkowska Krystyna

Członek Komisji Rewizyjno-Finansowej

Frize Halina

Członek Komisji Rewizyjno-Finansowej

Kiszczak Stanisława

Członek Komisji Rewizyjno-Finansowej

Kocerka Bernard                

Zemirek Remigiusz

Członek Komisji Rewizyjno-Finansowej

Członek Komisji Rewizyjno-Finansowej

 

Komisja ds Rozwoju i Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Milejski Ryszard

Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju i Gospodarki Zasobami

Bohdanowicz Andrzej

Członek Komisji ds. Rozwoju i Gospodarki Zasobami

Januszewicz Robert

Członek Komisji ds. Rozwoju i Gospodarki Zasobami

Stefański Krzysztof

Członek Komisji ds. Rozwoju i Gospodarki Zasobami

Surmański Andrzej             

Członek Komisji ds. Rozwoju i Gospodarki Zasobami

 

 

Dane kontaktowe - telefony

748-334-579, fax 748-340-656
Dział obsługi klienta
748-334-489
Administracja Pieszyce
887-024-151
Dział mieszkaniowy
748-340-646